Önceki Sempozyumlar

İlki 2007 yılında, 16-18 Mayıs 2007 tarihleri arasında Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumunun 13.’sü 2019 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Gerçekleştirilen Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyum’ları hakkında kısa bilgi ve açıklamalara yer verilmiştir. Bu bilgiler Internet üzerinden derlenmiş olup, daha doğru ve teyit edilmiş bilgiler için ilgili senenin sempozyum koordinatörleriyle iletişime geçilmeye başlanmıştır. Her sempozyuma ait aşağıda sunulan bilgilere erişilmeye çalışılacaktır:

  • Sempozyum hangi tarihler arasında nerede gerçekleştirildi.
  • Hangi üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve varsa ana teması nedir.
  • Davetli konuşmacı varsa, ünvanı, kim olduğu ve hangi üniversite, ülkeden katıldığı ile sunum başlığı
  • Panel ve çalıştayların ana başlıkları ve kim/kimler tarafından gerçekleştirildikleri.
  • Sempozyum sonunda farklı kategorilerde ödül takdim edilen araştırmacılara ait bilgi.
  • Varsa o yılki sempozyuma özel ek bilgi.
  • Açılış ve kapanış seramonilerinden birer kare fotoğraf.

 

ICITS 2021 – 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu

ICITS 2019

ICITS 2021

14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2021), 2020 yılında pandemi nedeniyle verilen aranın ardından 26-28 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun teması Öğretim Tasarımına Dönüş: Sorunlar ve Çözümler olup, sempozyumda öğretim teknolojileri ve öğretim tasarımına yönelik çalışmaların yanı sıra farklı alanlarda çalışan araştırmacıları, lisansüstü öğrencileri ve eğitimcileri bir araya getirerek bilgi, deneyim ve fikirlerini paylaşmaları hedeflenmektedir.

Davetli Konuşmacılar; TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Florida State Universitesinden Prof. Dr. James D. Klein (“The Foundations of Instructional Design & Technology” başlıklı semineriyle), yine Florida State Universitesinden Prof. Dr. Vanessa Dennen (“Instructional design for interaction: The “people first, content second, technology third” approach” başlıklı semineriyle)

COVID-19 pandemisi ile başlayan acil uzaktan eğitim süreci öğretim tasarımının önemini bir kez daha kavramamıza neden olmuştur. Bu bağlamda sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek paneller ve oturumlarda öğretim tasarımı sürecinde işe koşulması gereken yeterlikler, öğretim teknolojileri alan mezunları için oluşturulabilecek iş imkanları, öğretmen ve öğretmen eğitimcilerinin dijital yeterliklerinin geliştirilmesi gibi konulara odaklanılacaktır.

 

 

 

 

 

ICITS 2019 – 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu

ICITS 2019

ICITS 2019

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019) 02-04 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kırşehir’de düzenlenecektir. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecektir. “Dijital Dönüşüm Sürecinde Öğretim Teknolojisinin Dünü, Bugünü ve Yarını” ana teması kapsamında eğitimde dijital dönüşümü yönetebilme, dijital dönüşümlerin uygulama boyutunda eğitim ve öğretim anlayışına yansıması, alternatif eğitim modelleri, dijital toplum hedefinde BÖTE’nin rolü başlıklarındaki çalışmalara yer verilecektir.

Davetli Konuşmacılar; Amerika Birleşik Devletleri, The University of Oklahoma’dan (AECT President Elect) Prof. Dr. Xun GE, İspanya’dan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jesús García Laborda “Models of technology-based assessments” başlıklı sunumu ile, Almanya’dan Oldenburg Üniversitesinden Prof. Dr. Olaf Zawacki-Richter “Research areas in open and distance education – best practice” başlıklı sunumları ile katkı sağlamışlardır.

Ahi Şehri Kırşehir’in yetiştirmiş olduğu Ahi Evran, Hacı Bektaş, Cacabey, Aşıkpaşa, Ahmed-i Gülşehri gibi büyük insan, Ozan ve Şair’lerin eserleri ile de Türk kültürünün yaşatıldığı bir şehir olmuştur. Bünyesinde barındırdığı pek çok cami, medrese, türbe, kümbet, konak, kilise, köprü, kale, höyük, yer altı şehirleri ve mağaralar ile de döneme damgasını vurmuştur. Yakın tarihte yetiştirmiş olduğu “Bir Sazı Bir Sözü” olan Muharrem Ertaş’ta kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasında tarihte önemli bir yere sahiptir. Yetiştirdiği oğlu Neşet Ertaş’ta babasından aldığı mirası yakın zamana kadar bizlerle paylaşarak kulağımızın pasının silinmesine yardımcı olmuştur.

 

 

 

 

 

ICITS 2018 – 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu

 

ICITS 2018

ICITS 2018

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2018) 02-04 Mayıs 2018 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenmiştir.

Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun ana teması “Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu”‘dur.

 

 

 

 

 

 

 

ICITS 2017 – 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu

ICITS 2017

ICITS 2017

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2017) 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Malatya’da düzenlenmiştir.

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum Öğretim Teknolojileri alanına yönelik çalışmalara yer vermiştir. 

Davetli konuşmacılar; Prof. Dr. Abdullah Kuzu’nun “Kodlama öğretiminde alternatif yaklaşımlar: Ne, neden, nasıl?” başlıklı sunumu ve Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu’nun “Eski köye yeni adet: Kitlesel açık çevrimiçi derslere bir bakış” başlıklı sunumu ile başlayan sempozyum; “BT alanındaki yeni öğretim programlarına eleştirel bir bakış”, “Öğretim Teknolojilerinin geleceği”, “Aradığınız öğrenciye ve içeriğe şu anda ulaşılamıyor: Eğitimin en güncel ikilemi mobil telefonlar”, “STEM” ve “Yeni teknolojiler ışığında uzaktan eğitimin geleceği” panelleri ile birlikte 11 farklı oturumda gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

ICITS 2016 – 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu

ICITS 2016

ICITS 2016

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2016) 16-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında Rize’de düzenlenmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum Öğretim Teknolojileri alanına yönelik çalışmalara yer vermiştir. 

Davetli konuşmacılar; Prof. Dr. Timothy Teo “Technology acceptance research in education: Issues and challenges” başlıklı sunumu ile, Vanessa P. Dennen “” başlıklı sunumu ile katkı sağlamışlardır. 

Prof. Dr. Hafize Keser yöneticiliğinde, Prof. Dr. Soner Yıldırım, Prof. Dr. Deniz Deryakulu, Prof. Dr. Mukaddes Erdem’in katkılarıyla “BÖTE Alanında Bilginin Üretimi,Paylaşımı ve Erişimi” paneli gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

ICITS 2015 – 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu

9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2015) 20-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da düzenlenmiştir.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum Öğretim Teknolojileri alanına yönelik çalışmalara yer vermiştir. 

Davetli konuşmacılar Dr. Matteo Perchiazzi “” ve Prof. Dr. Kati Makitalo Siegl’in “Experiences and examples on using tablet PCs in education” başlıklı sunumları ile katkı sağlamışlardır. 

“Öğretimde Teknoloji Entegrasyonu: Neler Doğru? Neler Yanlış?” paneli, “Öğretim Teknolojilerinde Araştırma Sorunları” paneli, “Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri” paneli,