ICITS 2023

16. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2023) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde 26-28 Ekim 2023 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecektir. 

ICITS 2023 Resmi sitesi: https://icits2023.ogu.edu.tr/tr/   

 

Sempozyuma Davet

16. Düzenlenecek olan Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu bu yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde 26-28 Ekim 2023 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecektir. Sizi “Öngörülemeyen Gelecekte Öğretme ve Öğrenme” temalı sempozuma davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim alanında sürekli olarak değişen ve gelişen bir dünyada yaşıyoruz. Teknolojik ilerlemeler, dijital dönüşüm ve küreselleşme gibi faktörler, eğitimin geleceğini öngörmeyi zorlaştırıyor. ” Öngörülemeyen Gelecekte Öğretme ve Öğrenme ” teması ile eğitim alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunmayı, deneyimleri paylaşmayı ve geleceğin eğitimini şekillendirmeye yönelik çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Eğitimciler, araştırmacılar ve öğrenciler, bu platformda kendi çalışmalarını sunabilir, yenilikçi fikirlerini tartışabilir ve işbirliği olanakları arayabilirler. Sempozyum kapsamında, öngörülemeyen eğitimin farklı yönlerini ele alan ilham verici çağrılı konuşmacılar, panel tartışmaları, atölye çalışmaları, sunumlar ve poster sunumları yer alacaktır. Eğitimin geleceğini şekillendiren değişimlere dair güncel bilgiler edinmek, uzmanlarla etkileşimde bulunmak ve eğitim alanındaki ağın genişlemesine katkıda bulunmanız için sizi Eskişehir’e bekliyoruz. Unutmayın, eğitimin geleceği değişiyor ve bu değişimi birlikte keşfetmek için sizleri bekliyoruz! “Teaching and Learning in an Unpredictable Future.”

 

We live in a world of constant change and development in the field of education. Factors such as technological advancements, digital transformation, and globalization make it challenging to predict the future of education. The theme of “Teaching and Learning in an Unpredictable Future” aims to bring together researchers working in the field of education, facilitating idea exchange, sharing experiences, and generating solutions to shape the future of education.

Educators, researchers, and students can present their own work, discuss innovative ideas, and explore collaboration opportunities in this platform. The symposium will feature inspiring keynote speakers, panel discussions, workshops, presentations, and poster sessions that address various aspects of unpredictable education.

We invite you to Eskişehir to acquire up-to-date information on the changes shaping the future of education, engage with experts, and contribute to the expansion of the education network.

Remember, the future of education is changing, and we look forward to exploring this change together!