ICITS 2019

14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2020) 09-11 Nisan 2020 tarihleri arasında Balıkesir’in Ayvalık Cunda Adasında gerçekleştirilmiştir. 

ICITS 2020 Resmi sitesi: http://icits2020.balikesir.edu.tr/

 

Sempozyuma Davet

Saygıdeğer Katılımcılar,

 

Sizleri Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde 09-11 Nisan 2020 tarihleri arasında Balıkesir’in Ayvalık Cunda Adasında düzenleyeceğimiz 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2020) adlı sempozyumda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

 

Sempozyumun teması: Akıllı Öğrenme Ortamları ve Öğrenme Tasarımı. ICITS2020 disiplinler arası çalışmalara önem vermekte ve farklı alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, bilim insanları, öğretmenler ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek araştırma sonuçlarının, bilgi, deneyim ve yenilikçi fikirlerin ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla paylaşılmasını hedeflemektedir.

ICITS2020, katılımcılarına aynı zamanda akıllı öğrenme ortamları ve öğrenme tasarımı konusunda hem teorik hem de pratik çözümlerin sunulduğu çalıştaylar, paneller ve uygulamalı sunumlar gibi birçok fırsatlar sunmaktadır.

Hakem değerlendirme süreci sonunda kabul edilen bildiri özetleri ICITS2020 Bildiri Özetleri kitapçığı olarak elektronik ortamda yayımlanacaktır. Kongre sonrasında gönderilen tam metin bildiriler, hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra ICITS2020 Tam Metin Bildiri Kitabında yayımlanacaktır.