ICITS 2024

16. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2024) Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde 3-5 Ekim 2024 tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenecektir. 

ICITS 2024 Resmi sitesi: https://icits2024.kastamonu.edu.tr/tr/   

 

Sempozyuma Davet

Değerli araştırmacılar,

 

3-5 Ekim 2024 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’na katılmanızdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yılki temanın “Meta-Eğitim: Geleceğin Eğitimini Yeniden Düşünmek” olarak belirlendiği sempozyumda, teknolojik ilerlemelerin, dijital dönüşümler ve küreselleşme gibi faktörlerin, eğitimin geleceğini yeniden düşünmeye nasıl zemin hazırladığı tartışılacaktır. Bu sempozyum, bilgisayar bilimi eğitimi ve eğitim teknolojileri alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunmayı, deneyimleri paylaşmayı ve geleceğin eğitimini şekillendirmeye yönelik çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

 

Bu sempozyumda eğitimciler, araştırmacılar, öğretmenler ve öğrenciler, kendi çalışmalarını sunabilecek, yenilikçi fikirleri tartışabilecek ve iş birliği olanakları arayabileceklerdir. Etkinlikte, geleceğin eğitimini ele alan çağrılı konuşmacılar, panel tartışmaları, atölye çalışmaları, sunumlar ve poster sunumları yer alacaktır. Bu etkinliğin, eğitimin geleceğini şekillendiren değişimlere dair güncel bilgiler edinmek, uzmanlarla etkileşimde bulunmak ve eğitim alanındaki ağın genişlemesine katkıda bulunmak için bir fırsat olacağı düşünülmektedir. Unutmayın, eğitimin geleceği değişiyor ve bu değişimi birlikte keşfetmek için sizi bu önemli etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla
ICITS 2024 Düzenleme Kurulu