Bildiri Kitapçıkları

Bildiri Kitapçıkları ilgili sene sempozyumu düzenleyen üniversitenin web sitesinden temin edilmiştir. Daha eski sempozyum kitapçıklarına bireysel olarak ulaşılmaya çalışılmıştır. Aşağıdaki tabloda yer verilen Özet, Tam Metin ve Sempozyum Program kitapçıklarına ait düzeltme, bilgilendirme vb. önerilerinizi levent.durdu@kocaeli.edu.tr adresine iletmeniz doğru bilgi sunulmasına katkı sağlayacaktır. Teşekkür ederim.

SempozyumProgram Özet Tam Metin
1. ICITS 2007
X
X
2. ICITS 2008 X X
3. ICITS 2009 XX
4. ICITS 2010
X
X
5. ICITS 2011
X
6. ICITS 2012
X
7. ICITS 2013 X
8. ICITS 2014
X
9. ICITS 2015
10. ICITS 2016
11. ICITS 2017
12. ICITS 2018
13. ICITS 2019
ICITS 2020 Pandemi nedeniyle gerçekleştirilmemiştir.
14. ICITS 2021
15. ICITS 2022