ICITS.NET Alan Adı Hakkında

2019 yılında, 02 – 04 Mayıs 2019 tarihlerinde, Kırşehir’de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nun 13.’sü gerçekleştirilecektir. Her sene sempozyum için, o seneye özel, (örneğin bu senenin alan adı http://icits2019.org) alan adı tahsisi organizasyonu gerçekleştirecek üniversite tarafından planlanmakta ve gerekli bilgilendirme, duyuru vb. ilgili web sayfasından gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan henüz 2018 yılında gerçekleştirilmiş olmasına rağmen 12.ICITS alan adı (icits2018.egebote.org) maalesef erişilebilir durumda değildir. Daha eski yıllara ait gerek kurumun resmi alan adı altında alt alan adı olarak tanımlanmış olsun (örneğin http://icits2017.inonu.edu.tr alan adı erişilebilir durumdadır), gerekse yeni bir alan adı tahsisi alınarak (örneğin http://icits2019.org) gerçekleştirilmiş olsun, sempozyumun eski web sitelerine ve dolayısıyla özet ve tam metin kitapçıklarına ulaşmak bu anlamda pek mümkün olmamaktadır.

Bu kapsamda bu sitenin birincil amacı, geçmiş Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyum’larına ait başta özet ve tam metin kitapçıkları olmak üzere, bilgi ve belgelere sürekli erişim sağlayabilmek adına planlanmıştır. Alana bu kapsamda katkı sağlaması umuduyla.

Saygılarımızla,
ICITS.NET