ICITS.NET Alan Adı Hakkında

Alan öne çıkan konferanslarınadn olan ICITS konferanslarına ait geçmiş özet ve tam metin kitapçıklarına erişim sorunlarının olması nedeniyle bu site yayın hayatına geçirilmiştir.

Her sene sempozyum için, o seneye özel, (örneğin ilgili senenin alan adı http://icits2019.org) alan adı tahsisi organizasyonu gerçekleştirecek üniversite tarafından planlanmakta ve gerekli bilgilendirme, duyuru vb. ilgili web sayfasından gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan 2018 yılında gerçekleştirilmiş olmasına rağmen 12.ICITS alan adı (icits2018.egebote.org) maalesef erişilebilir durumda değildir. Daha eski yıllara ait gerek kurumun resmi alan adı altında alt alan adı olarak tanımlanmış olsun (örneğin http://icits2017.inonu.edu.tr alan adı erişilebilir durumdadır), gerekse yeni bir alan adı tahsisi alınarak (örneğin http://icits2019.org) gerçekleştirilmiş olsun, sempozyumun eski web sitelerine ve dolayısıyla özet ve tam metin kitapçıklarına ulaşmak bu anlamda pek mümkün olmamaktadır.

Bu kapsamda bu sitenin birincil amacı, geçmiş Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumlarına ait başta özet ve tam metin kitapçıkları olmak üzere, bilgi ve belgelere sürekli erişim sağlayabilmek adına planlanmıştır.

Belgeler ilgili senenin resmi konferans sitesinden alınmakta olup, dokümanlarda bir değişiklik yapılmadan doğrudan paylaşılmaktadır. Diğer taraftan, özet ve tam metin kitapçıkları resmi siteden kopyalandıktan sonra, bu kitapçıklarda daha sonradan yapılan değişiklikler buradaki dokümanlarda yer almayabilir. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda ana başvuru kaynağı olarak resmi konferans sitesi kullanılmalıdır. İlgili dokümanda güncelleme yapıldığına dair bilgilendirme yapılırsa, buradaki dokümanlar da güncellenecektir.

Alana bu kapsamda katkı sağlaması umuduyla.
Saygılarımızla,
ICITS.NET